Her kan du melde deg inn i Norges Birøkterlag. Organisasjonen består av tre ledd, sentalt, fylkeslag og lokallag. Her velger du hvilket lokallag du ønsker å være medlem av, fylkeslag og sentralt ledd følger automatisk med lokallaget du velger. En oversikt over de ulike lokallagene finner du i venstre meny under Fylkes- og lokallag.
 
Ikke fyll ut dette feltet:

Ja, jeg samtykker til at Norges Birøkterlag kan behandle mine personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen. Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.

Fornavn:  *
Etternavn:  *
Firma:
Adresse :  *
Postnr./Sted:    *
Mobiltelefon:  *
E-post:  *
Kjønn:  *
Fødselsdato:  *
 
Vennligst velg et lokallag. Det er ikke mulig å være medlem i kun fylkeslag eller Norges Birøkterlag sentralt.
Organisasjon: 
Du vil motta en giro for innbetaling av kontingent sammen med medlemsbladet Birøkteren for februar. For de som melder seg inn etter februar vil giro komme pr e-post. Kontingenten består av tre deler, en til sentralt ledd, en til fylkeslag og en til lokallag. Dette gjør at kontingenten varierer fra lag til lag. I 2018 varierer det mellom kr 745 og kr 1050.
Tidligere utgaver av  Birøkteren kan du lese på vår hjemmeside. Du må logge inn med brukernavn og passord for å lese disse. B/P får du tilsendt etter innmelding. Eller du kan bruke glemt passord-funksjonen.
Tidligere utkomne utgaver av Birøkteren ettersendes dessverre ikke.
 
Samtykke til behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger skjer i henhold til personopplysningsloven.

Norges Birøkterlag er behandlingsansvarlig for personopplysninger du gir oss. Ved besøk på våre nettsteder er du anonym. Ved besøk registreres kun din datamaskins domenenavn (IP-adresse), ikke din e-post adresse. Dersom du gjennom våre nettsteder ønsker at vi skal utføre noen tjenester for deg, eller å få tilgang til innhold som krever registrering, kan vi trenge visse personopplysninger som navn, e-postadresse, yrke/tittel, telefonnummer, matallergier mv. Opplysningene er nødvendige for å kunne tilby våre tjenester.

Kryss av for samtykke her.
 

Gjennom medlemskap i et av våre lokallag får du:

 • Medlemsbladet Birøkteren 11 ganger pr år. Bladet inneholder aktuelle saker om birøkt, forteller om lover og regler, minner om sesongens opperasjoner i bigården og har  annonseplass.
 • Mulighet for å delta på møter i lokal- og fylkeslaget
 • Mulighet til å delta på kurs og motta veiledning og opplæring.
 • Informasjon om aktuelle varroabekjempelsesmetoder og annet sykdomshindrende arbeid.
 • Mulighet til å delta på fagmøtene Honnemøtet og Agdermøtet med ulike temaer omkring birøkt.
 • Bidra til at Norges Birøkterlag kan tale birøktens sak.
 • Bistand i juridiske spørsmål.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags aktive avlsarbeid med fokus på høyt honningutbytte, svermetreghet og godt lynne.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags parestasjoner.
 • Hjelp ved utbrudd av sykdom.
 • Bistand fra Norges Birøkterlags konsulenter ved eventuelle spørsmål.
 • Tilgang til Norges Birøkterlags kursmateriell og informasjonsmateriell.
 • Tilgang til utstillingsmateriell.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags honningemballasje og etikett.
 • Et hyggelig sosialt og faglig miljø.