Vandringsbirøkt over landegrenser
-07-05-2019
Som generalsekretær, veterinær og birøkter er jeg sterkt bekymret for hvordan EU sin fremtidige nye dyrehelselov, hvor det tillates vandringsbirøkt over landegrensene, vil innvirke på norsk birøkt. Vi er særlig opptatt av det sykdomsforebyggende arbeidet som er nedlagt over langt tid, for å sikre en sunn bihelse i norske bifolk/kuber.

>>les mer

Vil du jobbe med oss?
-07-05-2019
Norges Birøkterlag har ca. 4200 medlemmer og opplever stor interesse for birøkt og god rekruttering både fra kvinner og menn. Vi er birøkternes faglige organisasjon, og vi ønsker oss flere medarbeidere.

På grunn av stor vekst i antall medlemmer, og flere store forskningsprosjekter som vi er delaktige i, søker vi etter deg som ønsker en jobb i tilknytning til biologi og mangfold, forsking og formidling av kunnskap til andre, og som trives med mennesker!

>>les mer

Jordbruksoppgjøret
-29-04-2019
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverte felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet 29/4-2019.
Norges Birøkterlags har sammen med Honningcentralen gitt innspill til forhandlingene tidligere i år. Vi har blitt hørt på viktige punkter og organisasjonene fremmer ønske om økt produksjonstilskudd med kr 50,- til kr 600,- pr bifolk og et ekstra tilskudd på kr 150,- pr bifolk til de som driver økologisk birøkt. Forslagene krever et økt bevilgningsbehov på rund 2 mill. kroner. Birøktnæringen har ikke fått gjennomslag hos bondeorganisasjonene for forslaget om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, et tilskudd vi mener er viktig bla for å gjøre birøkt attraktivt for yngre og barnefamilier.

>>les mer

Spørreundersøkelsen om vintertap av bifolk er nå åpnet
-26-04-2019

>>les mer

Nå får vi nye nettsider
-23-04-2019
Om kort tid blir det lansert nye nettsider.
Camilla Larsen blir ny generalsekretær i Norges Birøkterlag
-05-02-2019
«Jeg gleder meg til å bli generalsekretær for Norges Birøkterlag. Kombinasjonen av biologi og mangfold, og muligheten til å være en del av innovasjon og utvikling i birøkterlaget inspirerte meg til å søke jobben»
Camilla har bakgrunn som veterinær, gründer og tidligere daglig leder av to dyreklinikker på Østlandet. Hun har lederutdanning fra Handelshøyskolen BI, med hovedvekt på prosjektledelse og management. I tillegg til dette har hun erfaring innen eiendomsutvikling og byggeaktivitet, og er bonde og fersk birøkter fra Vestre Homble Gård.
Camilla starter i stillingen med noen arbeidsdager allerede i februar/mars, og vil være i full jobb i Birøkterlaget fra 1. juni i år.
Velkommen til oss!

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs