Norges Birøkterlags kartillustrasjoner.
Kartene er kun ment som en enkel illustrasjon for ulike regioner, soner og ulike områder. Unøyaktigheter og kan forekomme. For detaljert info om grenser må man sjekke aktuelle forskrifter.
Illustrasjonene er til fri bruk i forbindelse med undervisning i birøkt og positiv omtale av bier, birøkt, honning, pollinering og lignende.
Det er ikke tillatt å bruke illustrasjonene i kommersiell sammenheng, uten avtale med illustratøren.

Trykk på bildet for å se større versjon og for å laste ned kart i full størrelse.


Bilde 1
Restriksjonsbelagte områder rundt de godkjente parestasjonene for bier i Nesbyen, Buskerud og Rødberg, Buskerud.

Bilde 2
Region A og B, områder uten varroa i Norge.

Bilde 3
Region C og D, områder med varroa i Norge.

Bilde 4
Region A, B, C og D, områder med og uten varroa i Norge.

Bilde 5
Region A og B, områder uten varroa i Norge.

Bilde 6
Region C og D, områder med varroa i Norge.

Bilde 7
Sone B1 og B2, områder med trakémidd og buffersone for trakémidd i Norge.

Bilde 8
Sone B1 og B2, områder med trakémidd og buffersone for trakémidd i Norge.