Statistikk

Her finner du statistikk om Norges Birøkterlag og birøkten i Norge.

Oversikt over antall medlemmer i Norges Birøkterlag og antall nye birøktere (som har startet dette året):

År

Antall medlemmer

Nye birøktere

2016

4006

752

2015

3715

863

2014

2936

500

2013

2646

250

2012

2549

163

2011

2501

116

2010

2522

122

2009

2572

89

2008

2715

154

2007

2763

58

2006

2925

37

2005

3138

71

2004

3313

100

2003

3234

194

2002

3478

219

2001

3483

188

2000

3463

 


Antall medlemmer i Norges Birøkterlag og anslått antall bifolk i Norge:

År

Antall medlemmer i Norges Birøkterlag

Antall bifolk etter årsmeldinga

2016

4006

45000

2014

2936

40000

2004

3313

64000

1994

3426

61245

1984

4680

73411

1984

4680

74766

1983

4792

68282

1982

4810

65922

1981

4640

62266

1980

4628

62055

1979

4624

64193

 
 
Søknad om tilskudd til refusjon av sukkeravgift:

År

Antall birøktere

Antall kuber

% som har 6 eller flere kuber

2016

1 252

37 263

31

2015

1 198

38 100

32

2014

1 134

35 715

39

2013

1 101

33 663

42

2012

1 149

37 802

45

2002

2 017

61 690

58

1992

2 542

68 322

73

Birøktere bruker sukker til vinterfor. Man skal ikke betale sukkeravgift for dyrefor, og det finnes en egen ordning for refusjon av sukkeravgift. For å kunne søke om dette må man ha seks eller flere bifolk. Denne statistikken gir dermed et godt bilde av antall birøktere med 6 eller flere kuber, og det totale antall kuber hos disse birøkterne.

Økologisk birøkt:

År

Antall økologiske bifolk

Antall birøktere som driver økologisk

Antall karens kuber

2016

1564

34

106

2015

1556

36

 

2014

1339

27

19

2013

1395

28

10

2012

1469

28

8

2011

1452

24

10

2010

1470

21

78

2009

1239

21

97

2008

1138

19

226

2007

648

14

429

2006

646

16

52

2005

259

12

467

2004

191

10

89

2003

177

9

12

2002

170

8

24

2001

0

0

0Produksjonstilskudd:

Søknadsår/ utbetalingsår

Antall søkere

Antall søkere berettiget tilskudd for bikuber

Antall bikuber oppgitt i søknad

Antall bikuber hos søkere berettiget tilskudd for bikuber

Tilskudds- sats

Beregnet tilskudd for bikuber

 
 

2009/2010

529

436

36006

35 333

300

10 599 900

 

2010/2011

553

418

33274

32 280

300

9 684 000

 

2011/2012

513

382

29532

28 957

300

8 687 100

 

2012/2013

506

375

29198

28 262

350

9 891 700

 

2013/2014

539

535

26719

26 663

400

10 665 200

 

2014/2015

600

594

28972

28 908

400

11 563 200

 

2015/2016

646

627

29656

29 508

392

11 567 100

 

2016/2017

720

 

30951

 

423

   
 
Økningen av antall søkere fra 2012 til 2013 skyldes at en i 2013 kunne søke selv om en har under 25 kuber, dersom en mottar annet produksjonstilskudd.
Nedgangen i antall kuber fra 2012 til 2013 skyldes trolig stor vinterdødelighet denne vinteren, mens økningen fra 2013 til 2014 skyldes god overvintring (svært lite vintertap).
 
Vintertap av bifolk i Norden og Baltikum de siste årene:
  Vintertap ulike år
Land 2016- 2017 2015-2016 2014 - 2015 2013-2014 2012-2013 2011- 2012 2010-2011
Norge 7,70 % 12.13 % 8.00 % 6.00 % 18.10 % 7.20 % Produksjonsbifolk: 11,8 %, avleggere: 24,9 %
Sverige 15,20 % 15.08 % 13.50 % 9.60 % 22.70 % 10.00 % 14.5
Danmark 19,38 % 15.48 % 13.70 % 7.80 % 21.00 % 14.10 % 11.8
Finland 16,40 % 15.92 % 11.30 % 6.70 % 17.10 %    
Estland 13,396 % 15.93 % 19.30 % 11.20 % 19.70 %    
Latvia 18,50 % 15.04 % 14.40 % 7.20 % 25.50 %    
Norge er et av landene i Europa med lavest tap av bifolk. Dette indikerer en god bihelse.